Federatie Auteursrechtbelangen vraagt extra geld voor Steunfonds Rechtensector 

Maandag 14 juni wordt in een wetgevingsoverleg met de Vaste Commissie voor OCW gesproken over cultuur en corona. Op de agenda staat de brief van de minister over het vierde specifieke steunpakket culturele en creatieve sector voor het derde kwartaal 2021. Hierin wordt ook 25 miljoen uitgetrokken voor directe steun aan makers.

De Federatie Auteursrechtbelangen is blij met het steunpakket omdat de in de brief aangegeven schade en de voor deze sector nog geldende beperkende maatregelen daarvoor de noodzaak aantonen. Des te groter is de teleurstelling dat bij deze verlenging het Steunfonds Rechtensector is overgeslagen omdat daar juist kansen liggen directe steun te bieden aan makers.
De aan het Steunfonds Rechtensector deelnemende collectieve beheersorganisaties hebben mooie en nuttige plannen klaarliggen voor nieuwe producties en promotie, met name gericht op nieuwe talenten, een aantal voorbeelden:
• Buma/Stemra wil projecten opzetten voor jonge makers, waarmee ook de zwaar getroffen horeca (als podium) kan worden gesteund;
• Sena vraagt steun voor extra programmering op 8 festivals, talentontwikkeling jeugdorkesten, ondersteuning van debuutalbums en o.a. een extra impuls voor het nationaal podiumplan;
• Pictoright kan met steun 600 startsubsidies, werkbeurzen en projecten voor beeldmakers opzetten, ook gericht op jonge talenten;
• NORMA kan 600 kunstenaars steunen voor nieuwe producties, waardoor ook werk ontstaat voor zo'n 1100 ondersteunende functies (o.a. techniek, beeld, geluid, licht, etc.). Hiermee zouden 150 openbare uitvoeringen kunnen worden gerealiseerd;
• Lira wil de zwaar overtekende werkbeurzen voor schrijvers, vertalers en journalisten voortzetten, alsmede de regeling voor scenarioschrijvers; bij deze drie regelingen is 50% gericht op starters;
• VEVAM kan met extra projectsubsidie circa 100 film- en televisiemakers direct ondersteunen, waarbij gericht startgelden kunnen worden toegekend voor projecten van beginnende jonge documentaire en drama regisseurs.

In totaal zou het Steunfonds Rechtensector met 7,5 miljoen euro deze plannen kunnen realiseren om in de behoefte te voorzien om makers te steunen. In een brief aan de Vaste Commissie doet de Federatie een beroep op de Tweede Kamer en de minister om deze projecten met directe steun aan makers mogelijk te maken. Lees hier de brief.

Het eerste steunpakket van 10 miljoen euro, waarvan 5 miljoen van OCW, heeft meer dan 1400 projecten opgeleverd, die allemaal zwaar overtekend waren. Meer dan 14.000 rechthebbenden zijn daarmee direct geholpen, nog afgezien van de andere medewerkers aan een productie die daardoor weer werk hadden, denk aan technici voor beeld en geluid.
Met de bij het derde steunpakket aan het Steunfonds Rechtensector toegekende 10 miljoen euro worden projecten uitgevoerd om de makers te helpen met nieuwe werken en het bereiken van hun publiek ondanks de geleden schade in de tweede lockdown periode. De verlening van die subsidie is op handen, zodat een aantal nieuwe projecten nog voor de zomer in gang gezet kunnen worden. Meer informatie over het Steunfonds Rechtensector vindt u hier.

11-06-2021