10 miljoen cultuursubsidie voor Steunfonds Rechtensector

De Federatie Auteursrechtbelangen heeft in 2020 een sectorbreed Steunfonds Rechtensector opgezet, waarin de sector zelf via een solidariteitsheffing vijf miljoen euro bijeen heeft gebracht om werkenden in de rechtensector financieel bij te staan. De minister van OCW heeft die bijdrage toen ‘gematched’ met een subsidie van € 5.000.000.
Nu de rechthebbenden ook zwaar getroffen zijn door de lockdown in 2021 is de Federatie verheugd in aanmerking te zijn komen voor een tweede steunpakket.
De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en de vereniging van collectieve beheersorganisaties VOI©E, is initiatiefnemer van het Steunfonds Rechtensector. VOI©E is verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten rond de subsidieverlening. Voor de uitvoering van de plannen staan opnieuw de aan de VOI©E-leden gelieerde sociaal-culturele fondsen klaar.

Fase II bestaat uit de volgende deelprojecten:
- Het Investeringsfonds muziek II, uitgevoerd door Buma Cultuur onder de verantwoordelijkheid van Buma/Stemra (€ 3.900.000);
- Activiteitenplan Sena (€ 2.300.000);
- Drie projecten van het Stichting Lira Fonds (€ 1.150.000);
- Activiteitenplan NORMA Fonds (€ 1.100.000);
- Het Pictoright steunfonds 2 (€ 800.000);
- Het VEVAM-fonds Noodsteun voor regisseurs update 2021 (€ 700.000);
- Op verzoek van OCW: onderzoek evaluatie en samenwerking door de Federatie Auteursrechtbelangen (€ 50.000).

De stand van zaken en informatie over de nieuwe projecten zodra die beschikbaar is, kunt u vinden op de webpagina over het Steunfonds Rechtensector van de Federatie.

18-06-2021