Voi©e nieuws

Bestuursverslag VOICE 2021: belangrijke steun voor geleden schade

Friday, June 17, 2022

De VOI©E-ledenvergadering heeft op 14 juni de jaarstukken 2021 goedgekeurd. Uit het verslag van het bestuur blijkt dat VOI©E-leden een belangrijke rol hebben kunnen spelen bij het uitvoeren van compensatieregelingen voor Corona-schade bij bedrijfsleven en rechthebbenden. Ook zijn goede stappen gezet in de professionalisering van het interne toezicht.

In de media

BREIN grootste afnemer ex parte bevelen  - BREIN

Thursday, June 23, 2022

Uitgebreid kwantitatief onderzoek naar het ex parte bevel laat zien dat BREIN is uitgegroeid tot de grootste afnemer daarvan in Nederland. Prof. mr. D.J.G. Visser en mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg van de universiteit Leiden schreven hierover een artikel dat is opgenomen in het boek IE-procesrecht. Constant in beweging.

Miro Lucassen nieuwe voorzitter Auteursbond

Thursday, June 23, 2022

Journalist en schrijver Miro Lucassen (1961) is de komende jaren voorzitter van de Auteursbond, de Nederlandse beroeps- en belangenorganisatie voor zelfstandige schrijvers en vertalers. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 juni in de Balie heeft hij de voorzittershamer overgenomen van Maria Vlaar. Bron: Auteursbond

Weer 300 ontslagen bij Netflix

Thursday, June 23, 2022

Netflix heeft opnieuw 300 mensen ontslagen, 3 procent van zijn personeelsbestand vanwege de vertragende groei en de economische neergang. Dit is het tweede ontslag van het bedrijf in twee maanden, want in mei moest het bedrijf ook al 150 personeelsleden laten gaan. Bron: Emerce

Raad voor Cultuur: Incidenten grensoverschrijdend gedrag in cultuur- en mediasector slechts topje van de ijsberg

Tuesday, June 21, 2022

Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector is een hardnekkig en urgent probleem dat niet eenvoudig kan worden opgelost. Het oplopend aantal meldingen van de afgelopen tijd laat alleen het topje van de ijsberg zien. Dat staat in het advies 'Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur' dat de Raad voor Cultuur vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media. Bron: Raad voor Cultuur

De componist is springlevend, voelt angst en viert feest

Wednesday, June 15, 2022

Dag van de componist Zaterdag is het de Dag van de Componist. Door het hele land vinden ruim honderd concerten plaats. Aanleiding voor NRC om het Nederlandse klimaat voor componisten te peilen. 'Leve de componist!' Zo luidt het thema van de eerste Dag van de Componist, die zaterdag door het hele land wordt gevierd. Het initiatief van Dutch Music Now wordt een jaarlijks terugkerend evenement.

> MEER NIEUWS