Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

Get Aggregated RSS

BREIN schikt voor 10.000 euro met Marktplaats-aanbieders van voorgeïnstalleerde mediaspelers

donderdag 15 juni 2017

x

Film.nl: een diesel die steeds beter op gang komt

donderdag 15 juni 2017

Via het platform Film.nl kunnen gebruikers veilig en snel de in Nederland beschikbare films en series vinden bij legale aanbieders. Hoe staat het met het initiatief, dat eind januari met een grootschalige reclamecampagne werd gelanceerd? Rutger Hauer, Barry Atsma, Katja Schuurman en nog enkele andere bekende acteurs waren begin dit jaar te zien in reclamespotjes en op billboards, waarbij ze onder het motto 'Kijk niet zo moeilijk' meehielpen aan de promotie van Film.nl.

Europees Hof in BREIN/Ziggo: The Pirate Bay maakt inbreuk. Blokkering toegestaan

woensdag 14 juni 2017

x

HBO en Netflix strijden met 28 andere bedrijven tegen online piraterij

woensdag 14 juni 2017

Een groep van dertig entertainmentbedrijven, waaronder Amazon, Hulu, Sony, HBO en Netflix, gaan samenwerken in de strijd tegen online piraterij. De groep noemt zichzelf de Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). De leden van de ACE gaan samen onderzoek doen en samenwerken met autoriteiten om mensen die films en series stelen te vinden en tegen te houden. Het is voor het eerst dat er een dergelijke samenwerking is opgezet.

Europese Parlement weigert audiovisuele makers te steunen in copyright kwestie

dinsdag 13 juni 2017

x

VMN sluit zich aan bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

zaterdag 10 juni 2017

x

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.