Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

Get Aggregated RSS

Brein wil nog voor uitspraak Hoge Raad nieuwe Pirate Bay-blokkade afdwingen

woensdag 19 juli 2017

Stichting Brein wil via de rechtbank in Den Haag afdwingen dat providers Ziggo en Xs4all een blokkade voor The Pirate Bay invoeren. Tim Kuik, directeur van de stichting, zegt tegen Tweakers dat er op 1 september een zitting plaatsvindt.

Brein heeft medewerker in dienst om Facebook-groepen te ontmantelen

woensdag 19 juli 2017

Stichting Brein heeft naar eigen zeggen dit jaar dertig Facebook-groepen stopgezet waarin auteursrechtelijk beschermd materiaal werd aangeboden. Sinds het begin van dit jaar is er een werknemer actief die zich richt op dit soort pagina's.

NMUV en VMN benoemen Ad Heskes tot Algemeen Directeur

dinsdag 18 juli 2017

NMUV en VMN hebben besloten een professionaliseringsslag te maken en een eigen Algemeen Directeur te benoemen: Ad  Heskes. Voorheen werd een aantal directietaken door de voorzitters en het bestuur afgehandeld. "De (auteursrechtelijke) wereld is constant in beweging.

Schadevergoeding van ? 139,30 voor integrale opname van 7 artikelen op website appellant

dinsdag 18 juli 2017

(Met dank aan Lucia van Leeuwen en Kimberley Deutz, DLA Piper) Auteursrechtinbreuk op artikelen De Volkskrant en Trouw door deze als pdf op te nemen in digitale informatiesysteem appellant en op website appellant hyperlinks naar deze verveelvoudigingen te plaatsen. Beroep op Svensson-arrest (IEPT20140213) faalt: werken in eigen digitale informatiesysteem opgenomen en hyperlinks hiernaar opgenomen. Geen impliciete toestemming voor verveelvoudiging en openbaarmaken artikel "'t Zit hem in de boon".

Estland heeft een digitale agenda als voorzitter van de Raad

zaterdag 15 juli 2017

Op 1 juli 2017 heeft Estland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overgenomen van Malta. Hiermee krijgt Estland een halfjaar de leiding over de Raad, waarin alle EU-lidstaten vertegenwoordigd zijn op ministerieel niveau. Uit de Estse prioriteiten komt duidelijk naar voren dat Estland op alle dossiers inzet op digitale vooruitgang.

Op zoek naar Beeldmakers

vrijdag 14 juli 2017

Er zijn nog veel beeldmakers die recht hebben op collectieve vergoedingen, maar die dat geld bij Pictoright laten liggen. Als je voor 1 oktober opgave doet, kun je al in december je eerste uitkering verwachten. Collectieve rechten, het blijft een lastig begrip. Het zijn auteursrechtvergoedingen die bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, bibliotheken of kabelmaatschappijen automatisch afdragen voor alles wat zij kopiëren, uitlenen of uitzenden op tv.

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.