Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

Get Aggregated RSS

Communiqué KB en VOB over de gevolgen van het arrest van het Europese Hof

donderdag 1 december 2016

1 december 2016 - Het Europese Hof van Justitie (CJEU) heeft in de zaak Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) versus Stichting Leenrecht bepaald dat, met inachtneming van enige voorwaarden, het e-book gelijk staat aan het papieren boek waar het gaat om leenrecht. De effecten van dit arrest op de bestaande situatie zijn groot. Door het arrest kunnen e-books aangeschaft en uitgeleend worden door bibliotheken zonder dat ze een contract hoeven te sluiten met de rechthebbenden.

Krantenbank Zeeland weer online na bereiken akkoord ZB, Lira en Pictoright

donderdag 1 december 2016

Goed nieuws voor de gebruikers van Krantenbank- en Tijdschriftenbank Zeeland en voor de freelance tekst- en beeldmakers wier materiaal hierin voorkomt: Vanaf vandaag zijn de Kranten- en Tijdschriftenbank weer volledig online beschikbaar, voor wat betreft de periode na 1940. Er is namelijk overeenstemming bereikt tussen ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en auteursrechtenorganisatiesStichting Lira en Stichting Pictoright. De periode voor 1940 was sinds april 2015 al beschikbaar.

Uitgevers verwelkomen langverwachte btw-verlaging online publicaties

donderdag 1 december 2016

x

Netflix voegt downloadfunctie toe aan app voor iOS en Android

woensdag 30 november 2016

Netflix voegt woensdag een downloadoptie toe aan zijn mobiele apps voor iOS en Android. Via de downloadfunctie kunnen gebruikers alvast films of afleveringen van series op hun apparaat zetten om later te kijken. Niet alle films en series zijn te downloaden.
Bron: Tweakers

Samenwerking Buma/Stemra met tv- en radiozenders gunstig voor schrijvers liedjes

dinsdag 29 november 2016

De samenwerking van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra met Nederlandse tv- en radiozenders is gunstig voor de schrijvers van liedjes. Dat maakt de organisatie, die Nederlandse componisten, tekstschrijvers en uitgevers vertegenwoordigt, bekend na de jaarlijkse uitkering voor muziek op radio en tv. In 2016 keerde de organisatie tijdens de jaarlijkse uitkering voor muziek op radio en tv ongeveer 95 miljoen euro uit. Dit bedrag is bestemd voor alle auteurs en uitgevers van de gebruikte liedjes.

Grootste illegale downloadsite van Frankijk offline gehaald

dinsdag 29 november 2016

De Franse autoriteiten hebben in samenwerking met auteursrechtenorganisaties SACEM en ALPA de twee grootste illegale downloadsites van Frankrijk offline gehaald. Het gaat om de sites Zone-Telechargement en de downloadsite DL-Protect. Beide portals trokken miljoenen bezoekers. Nadat de Franse politie twee weken geleden de server van het populaire What.cd in beslag nam, zijn nu twee grotere vissen aan de haak geslagen. In de lijst van populairste Franse sites staat Zone-Telechargement.

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.