Opleidingen

Auteursrecht, belangenbehartiging, governance

Cursus auteursrecht in de praktijk

In drie bijeenkomsten in het najaar leert u alle hoofdzaken over auteursrecht en naburige rechten die nodig en nuttig zijn voor uw dagelijkse praktijk.

Door en bij bureau VOI©E en Federatie Auteursrechtbelangen
De cursus Auteursrecht in de praktijk wordt met eigen mensen en middelen door het bureau van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E georganiseerd en wordt gratis aangeboden aan medewerkers, bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan van bij Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E aangesloten organisaties.

Bestemd voor
Medewerkers, bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan die geen of weinig kennis van het auteursrecht en naburige rechten hebben, maar daarmee in hun functie te maken hebben en daar meer over willen weten of hun kennis willen opfrissen.

Doel en opzet
In een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) worden in drie bijeenkomsten de relevante onderdelen van de Auteurswet en aanverwante wet- en regelgeving behandeld:
1. De rechten van de maker
2. De beperkingen van het recht
3. De individuele en collectieve exploitatie van rechten

Na deze drie bijeenkomsten kent u het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden in hoofdlijnen en veel praktische informatie in detail.

Voorbereiding en belasting
Als leidraad voor de cursus zal de Auteursrechtgids, Hoofdlijnen voor de praktijk van Michel Frequin worden gebruikt. Aanbevolen wordt ter voorbereiding van de drie bijeenkomsten de over de betreffende thematiek handelende hoofdstukken te lezen.

Wanneer en waar
De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op drie achtereenvolgende vrijdagen eind september en begin oktober in het kantoor van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E, Lange Voorhout 57 te Den Haag. Voor belangstellenden wordt aansluitend ook een excursie naar stichting BREIN aangeboden.
De cursus die start in september 2021 is op dit moment volgetekend. U kunt zich op de wachtlijst laten plaatsen of u alvast aanmelden voor de cursus in het najaar van 2022 door een bericht te sturen naar: federatie@auteursrecht.nl.

Kennismaking met belangenbehartiging

Onder de naam 'Tone of VOI©E' organiseert VOI©E bijeenkomsten met VOI©E-voorzitter Fred Teeven voor een kleine groep in Den Haag over de gezamenlijke belangenbehartiging door VOI©E en Federatie Auteursrechtbelangen: hoe is de sector georganiseerd, welke – ook tegengestelde – belangen spelen een rol, wat zijn de actuele thema’s in Den Haag en Brussel die relevant zijn voor onze sector en welke positie kunnen we daar innemen?
De bijeenkomst wordt gratis aangeboden door VOI©E en is interessant voor leden van een bestuur, van een orgaan met een toezichthoudende functie, maar ook voor medewerkers die er mee te maken hebben. Data worden bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen van VOI©E. Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden door een bericht te sturen naar info@voice-info.nl.

VOI©E Governance opleiding

VOI©E ontwikkelt in samenwerking met een externe deskundige een opleidingsprogramma voor de leden van bestuur, toezichthouders en andere stakeholders om de governance in de sector verder te verbeteren en zo ook te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de externe toezichthouder ten behoeve van de professionalisering van het bestuur en toezicht bij de leden van VOI©E. Het streven is het programma in het najaar van 2021 te kunnen aanbieden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar info@voice-info.nl.

Introductieprogramma voor potentiële of nieuwe toezichthouders

VOI©E ontwikkelt in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie een introductieprogramma om mensen te interesseren voor een functie in het orgaan met de toezichthoudende functie van een CBO en voor mensen die recent in een dergelijk orgaan zitting hebben genomen of gaan nemen. Elementen uit de bestaande opleidingen zullen deel uitmaken van het programma. Het streven is om in 2022 met dit programma te beginnen.