Nieuws

CvTA: Besluit op verzoek Stichting De Thuiskopie om instemming met wijziging in repartitiereglement - 8 april 2021

Friday, April 9, 2021

Het College stemt in met wijziging van artikel 4, vijfde lid, van het repartitiereglement Thuiskopie. Bron: CvTA

Erwin Angad-Gaur: De geachte lezer

Friday, April 9, 2021

'Iedereen wordt geacht de wet te kennen.' Het is een van de basisprincipes van het recht, dat vaak aangehaald wordt en misschien symbool kan staan voor onze verhouding tot het recht en de aard ervan. Het principe is uiteraard een fictie, zoals veel principes een fictie zijn. Bron: IE-Forum

Nieuwe afkoopregeling auteursrecht hogescholen

Thursday, April 8, 2021

Stichting UvO, de auteursrechtenorganisatie van én voor uitgevers die actief zijn in het hoger onderwijs (hbo's en universiteiten) heeft met de Vereniging Hogescholen (VH) een nieuwe afkoopregeling afgesloten. Het nieuwe contract loopt tot en met 31 december 2023 en kan met maximaal één jaar verlengd worden. Deze regeling gaat over het (her-)gebruik van content in het hoger onderwijs en geldt zowel voor papieren readers en syllabi als voor digitaal gebruik op Blackboard, Canvas, e.d..

Kamerbrief met reactie op motie vaste boekenprijs en schoolboeken

Thursday, April 8, 2021

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Minister Slob reageert op de motie van de Kamerleden Kwint (SP), Van den Berge GroenLinks) en El Yassini (VVD) over de Wet op vaste boekenprijs en het schoolboek. De motie verzoekt de regering om knelpunten in kaart te brengen die verhinderen dat mbo-studenten dezelfde korting krijgen op hun studiemateriaal als studenten in het hoger onderwijs.

Impliciete licentie bij grafisch ontwerp

Thursday, April 8, 2021

1.14 Tot slot vordert [eiser] een verbod op inbreuk op zijn auteursrecht zolang het uitstaande bedrag niet is betaald. Vast staat dat [eiser] het design van de website en de logo's heeft ontworpen met het uitdrukkelijke oogmerk dat [gedaagde] die zou gebruiken. [eiser] heeft het goed gevonden dat [gedaagde] de ontwerpen gebruikte. Dit brengt naar mijn oordeel mee dat [gedaagde] het design en de logo's mocht gebruiken.

Go Short 2021 trapt op 8 april af met online programma

Thursday, April 8, 2021

Go Short 2021 start met een online festivalprogramma, waarin een selectie van de allerbeste films uit Europa en veel nieuw filmtalent centraal staan. Naast een groot aanbod aan films via het on demand platform en een uitgebreid programma voor professionals, biedt Go Short dit jaar ook VR voor thuis en drie unieke livestreams aan, uitgezonden vanuit LUX.  Go Short is het platform voor korte film en talent in Nederland.

Nieuwsarchief

> Naar archief Nieuws van VOI©E

Jaaroverzichten