Wat doen CBO's?

Ondernemers en organisaties die voor hun klanten of personeel muziek of televisieprogramma’s openbaar maken of voor intern gebruik kopieën maken uit boeken, kranten of tijdschriften kennen Buma en Sena (voor muziek), Videma (voor televisiebeelden) en Reprorecht (voor kopiëren). 

Daarnaast zijn er organisaties die regelingen aanbieden voor specifiek gebruik, zoals voor het uitlenen door openbare bibliotheken (stichting Leenrecht) en voor de aan rechthebbenden verschuldigde vergoeding voor privékopiëren (stichting de Thuiskopie), die via importeurs, fabrikanten en handelaren van o.a. blanco DVD's, smartphones, tablets en computers wordt geïnd.
Voor het gebruiken van muziek op beeld- en/of geluidsdragers dient een regeling te worden getroffen met Stemra.
Pictoright regelt het gebruik van werk van aangesloten visuele makers, met name beeldend kunstenaars en architecten. Ook sluit zij collectieve regelingen af waarbij foto’s worden (her)gebruikt, zoals voor digitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen. De stichting Lira doet dat ook voor schrijvers.
Stichting PRO biedt gebruiksregelingen voor knipseldiensten, stichting UvO doet dat voor het onderwijs.

De overige CBO’s zorgen er voornamelijk voor dat de collectief geïnde gelden voor de door hen vertegenwoordigde makers zo efficiënt mogelijk worden verdeeld, zoals voor  acteurs (NORMA), regisseurs (VEVAM) of schrijvers (Lira).

Efficiënte werkorganisaties

CBO’s delen waar dat nuttig is de werkorganisatie om zo efficiënt mogelijk te functioneren:

- Buma en Stemra vormen één uitvoerende organisatie: Buma/Stemra.
- Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN) verzorgt de administratieve afhandeling van muzieklicenties voor Buma en Sena, en desgewenst ook een verzamelfactuur met licenties van andere CBO’s. Zie mijnlicentie.nl.
- Leenrecht, LIRA, PRO, Reprorecht, Thuiskopie en VEVAM maken gebruik van één uitvoerende organisatie: Cedar B.V.
- Sekam, Sekam Video en StOPnl maken gebruik van één uitvoerende organisatie: Stichting Servicebureau Filmrechten.
- STAP en SVVP worden geadministreerd door de NVPI.

Een CBO:

  • bevordert totstandkoming, verspreiding en gebruik van door auteurs- en naburig recht beschermde werken en prestaties;
  • behartigt de belangen voor de door hen vertegenwoordigde makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten;
  • vereenvoudigt voor makers en gebruikers de totstandkoming van regelingen om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van beschermd materiaal te bevorderen;
  • beschermt de rechten waarvoor de CBO verantwoordelijk is;
  • zorgt voor doelmatige inning van vergoedingen en tijdige, correcte en transparante uitkering ervan, om bij te dragen aan eerlijke concurrentieverhoudingen voor gebruikers en rechthebbenden;
  • geeft voorlichting over het gemak van de collectieve regelingen voor makers en gebruikers en het belang van auteurs- en naburig recht.