Factsheets CBO's

VOI©E-leden geven volledige openheid van zaken over de inning en verdeling van auteursrechtvergoedingen en de kosten die daarmee gepaard gaan. De belangrijkste gegevens zijn overzichtelijk opgenomen in de factsheets per CBO, waarin links zijn opgenomen naar de jaarverslagen, repartitiereglementen, statuten en andere relevante documenten:

Buma, Vereniging
Leenrecht, Stichting
Lira, Stichting
NORMA, Stichting
Pictoright, Stichting
PRO, Stichting
Reprorecht, Stichting
SCGO, Stichting
SEKAM, Stichting
SEKAM VIDEO, Stichting
Sena, Stichting 
StOPnl, Stichting
STAP, Stichting
Stemra, Stichting
SVVP, Stichting 
Thuiskopie, Stichting de
UvO, Stichting
VEVAM, Stichting 
Videma, Stichting