Transparantie

Wat is collectief beheer?

Voor auteurs, artiesten, producenten en uitgevers (hierna gezamenlijk ‘rechthebbenden’ genoemd) is het goedkoper, effectiever en veiliger (handhaving) om een deel van hun rechten collectief uit te oefenen. Zij hoeven dan niet zelf bij te houden wat er met hun creatie gebeurt en hun vergoeding zelf bij alle gebruikers van hun werk op te halen, wat in de meeste gevallen ondoenlijk is. Wanneer een organisatie namens een groep van rechthebbenden optreedt om zonder winstoogmerk vergoedingen voor het auteursrecht of naburig recht te innen en onder de rechthebbenden te verdelen, spreken we van collectief beheer.

Ook voor gebruikers heeft het veel voordelen als collectieve regelingen met collectieve beheersorganisaties (CBO’s) kunnen worden getroffen. Er hoeft geen regeling met iedere maker of uitvoerende artiest of acteur, uitgevers of producent te worden getroffen. Via een CBO wordt één loket geboden om een regeling te treffen.

Wat doen CBO's?

Een CBO maakt het sluiten van auteurs- of nabuurrechtelijke licenties eenvoudiger en draagt zo bij aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van beschermde werken.

> meer informatie

CBO's in Nederland

De in Nederland actieve CBO's die lid zijn van VOI©E, vertegenwoordigen elk een specifieke groep rechthebbenden. U vindt hier het ledenoverzicht met links naar de websites van de CBO's.

> naar ledenoverzicht

Wat met wie regelen?

Voor de gebruiker: bij welke organisatie moet u zijn om een bepaalde vorm van gebruik te regelen? U vindt hier een overzicht per gebruikscategorie.

> meer informatie

Factsheets CBO's

VOI©E-leden geven volledige openheid van zaken over de inning en verdeling van vergoedingen en de kosten daarvan. Relevante gegevens en kerncijfers vindt u in de factsheets.

> naar factsheets

Eén loket: