Over VOI©E

De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren, kortweg VOI©E, is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (CBO's) voor auteurs- of naburige rechten. CBO’s zorgen er voor dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt. VOI©E streeft ernaar de kennis over en het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van CBO’s te verbeteren.

VOI©E fungeert namens de CBO’s als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. Achttien in Nederland actieve CBO’s zijn lid van VOI©E. Voorwaarde voor het lidmaatschap van VOI©E is dat de CBO voldoet aan de criteria van het CBO-Keurmerk. Dit Keurmerk bevat concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit. Onderdeel van het Keurmerk zijn ook de Richtlijnen voor goed bestuur en integriteit.

VOI©E werkt nauw samen met de Federatie Auteursrechtbelangen om het functioneren van de auteursrechtsector verder te verbeteren, waarbij het streven er met name op is gericht meer efficiency en transparantie te realiseren, met inachtneming van de behoefte van rechthebbenden aan een eigen organisatorische identiteit.

Recente jaarverslagen van VOI©E kunt u hier inzien.

VOI©E bestuur

Fred Teeven, onafhankelijk voorzitter
Markus Bos, penningmeester (directeur Sena)
Bernard Kobes (CEO Buma/Stemra)
Marleen Kloppers (CFO Buma/Stemra)
Sylvia Brandsteder (directeur VEVAM)
Anne de Jong (directeur NVPI; namens STAP, SVVP)
Vincent van den Eijnde (directeur Pictoright)
Arie Landsmeer (namens SEKAM, SEKAM Video en StOPnl)
Eric van der Ploeg (directeur Bureau Filmwerken B.V.; namens Videma)
Wieger Ketellapper (directeur a.i. NORMA)
Eelco van Ravenswaaij (directeur SCGO)
Hester Wijminga (directeur Thuiskopie)
Martèl Bakker Schut (directeur Reprorecht)
Hanneke Verschuur (directeur Lira)
Barry Pijnacker (directeur PRO en UvO)
Arjen Polman (directeur Leenrecht)

Het bureau

Michel Frequin, directeur
Marleen van Vliet, secretariaat / communicatie

Adres

VOI©E
Lange Voorhout 57
2514 EC  Den Haag
T  (070) 310 91 01
E  info@voice-info.nl

Routebeschrijving

Ons kantoor aan het Lange Voorhout 57 bevindt zich op de tweede verdieping, ingang via restaurant WOX. Op 1 minuut loopafstand ligt tramhalte Korte Voorhout. Vrijwel naast onze voordeur is een voetgangersuitgang van parkeergarage Museumkwartier.