Auteursrecht, cultuur en media in de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Met de Tweede Kamer verkiezingen in aantocht is een overzicht gemaakt van de thema’s auteursrecht, cultuur en media in de verkiezingsprogramma’s van de zittende politieke partijen, voor zover ze daar iets over melden. Van de nieuw aangemelde partijen is alleen de Piratenpartij, die van (beperking van het) auteursrecht een speerpunt maakt, meegenomen in het overzicht. 
Positief is dat veel partijen aandacht besteden aan kunst en cultuur en de positie van makers. Sommige partijen hebben bij collectieve regelingen, zoals de thuiskopie- en reprorechtregeling blijkbaar alleen oog voor de mening van bepaalde betalingsplichtigen, zonder rekening te houden met de algemene belangen bij eenvoudige, transparante en onder overheidstoezicht staande regelingen die enerzijds zorgen voor optimale toegang tot informatie en anderzijds voor een billijke vergoeding voor de makers. De voorlichtende taak van de Federatie Auteursrechtbelangen, namens Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E blijft hard nodig.
> Naar het overzicht
12-02-2021