Klachten?

Klachten van rechthebbenden

Alle VOI©E-leden met aangesloten rechthebbenden hebben een onafhankelijke geschillencommissie rechthebbenden. Uiteraard hebben zij eerst een interne procedure waarin de CBO uw eventuele klacht of vraag zo snel mogelijk zelf met u wil oplossen. Procedure en voorwaarden zijn geharmoniseerd in artikel II.8 van de Keurmerkcriteria). Informatie over de geschillenregelingen voor rechthebbenden vindt u op de desbetreffende websites van de organisaties, hieronder per CBO de vindplaats:

- PRO
- UvO

Klachten van gebruikers/betalingsplichtigen

Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met de organisatie waarop uw klacht betrekking heeft. De navolgende links verwijzen u direct naar de klachtenprocedures van de organisaties. Deze zijn gebaseerd op de klachten- en geschillenregeling voor gebruikers zoals vastgelegd in het artikel II.7 van de Keurmerkcriteria.

- PRO

Geschil over in rekening gebrachte vergoeding

Indien na of tijdens de klachtenafhandeling door de desbetreffende organisatie een geschil ontstaat over de toepassing van een op of na 1 oktober 2011 in rekening gebrachte vergoeding, kunt u dit geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten.

Sinds 1 juli 2013 kunt u bij de Geschillencommissie Auteursrechten ook geschillen over de billijkheid van de hoogte van een op of na 1 juli 2013 in rekening gebrachte vergoeding aanbrengen.

Overige klachten en vragen

Als u van mening bent dat uw klacht niet (correct) door de organisatie is behandeld of als u vragen hebt over de afhandeling van klachten en geschillen in het algemeen of vragen over waar u het beste terecht kunt, kunt u dat via onderstaand formulier aan ons kenbaar maken of stuur een mail naar info@voice-info.nl.