De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren, kortweg VOI©E, is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (CBO's) voor auteurs- of naburige rechten. CBO’s zorgen er voor dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt. VOI©E streeft ernaar de kennis over en het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van CBO’s te verbeteren.

VOI©E fungeert namens de CBO’s als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. Zeventien in Nederland actieve CBO’s zijn lid van VOI©E. Voorwaarde voor het lidmaatschap van VOI©E is dat de CBO voldoet aan de criteria van het CBO-Keurmerk. Dit Keurmerk bevat concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit. Onderdeel van het Keurmerk zijn ook de Richtlijnen voor goed bestuur en integriteit.

VOI©E werkt nauw samen met de Federatie Auteursrechtbelangen om het functioneren van de auteursrechtsector verder te verbeteren, waarbij het streven er met name op is gericht meer efficiency en transparantie te realiseren, met inachtneming van de behoefte van rechthebbenden aan een eigen organisatorische identiteit.

Recente jaarverslagen van VOI©E kunt u hier inzien.

VOI©E bestuur

 •  Job Cohen, onafhankelijk voorzitter
 •  Wim van Limpt, vice-voorzitter (directievoorzitterBuma/Stemra)
 •  Markus Bos, penningmeester (directeurSena)
 •  Sylvia Brandsteder (directeurVEVAM)
 •  Jaap Bruijnen (directeur NVPI; namensSTAP,SVVP,PM)
 •  Vincent van den Eijnde (directeurPictoright)
 •  Pieter Eversdijk (directeur Servicebureau Filmrechten; namensSEKAM (Video) )
 •  Eric van der Ploeg (directeur Bureau Filmwerken B.V.; namensVidema)
 •  Anja Kroeze, vice-voorzitter (general counselBuma/Stemra)
 •  Hein van Leeuwen (directeurCedar B.V.
 •  Michiel van Blokland (directeurNORMA)
 •  Eelco van Ravenswaaij (directeurSCGO)

 

Het bureau

 • Michel Frequin, directeur
 •   Marleen van Vliet, secretariaat / communicatie

 

Adres

VOI©E
Lange Voorhout 86/12
2514 EJ  Den Haag
T  (070) 310 91 01
E  info@voice-info.nl

 

Routebeschrijving