De internationale wetenschappelijke vereniging voor auteursrecht en naburige rechten (ALAI) heeft een resolutie uitgebracht waarin wordt aangedrongen op een sterkere en meer effectieve bepaling in de komende auteursrechtrichtlijn voor een meer redelijke verdeling van inkomsten wanneer beschermd werk beschikbaar wordt gesteld door en via digitale platforms.

De ALAI (International Literary and Artistic Association) is een onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor auteursrecht en naburige rechten. De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) is de Nederlandse ‘afdeling’. 
Op 18 februari 2017 heeft de ALAI een resolutie uitgebracht naar aanleiding van het richtlijnvoorstel van de Europese Unie inzake auteursrecht in een eengemaakte digitale markt (COM 2016 593), waarin een voorstel wordt gedaan om een meer redelijke verdeling van inkomsten te realiseren wanneer beschermd werk beschikbaar wordt gesteld door en via digitale platforms.

De ALAI onderschrijft het belang van deze poging om deze eerlijker verdeling tussen rechthebbenden enerzijds en gebruikers anderzijds te bereiken door het opleggen van verplichtingen aan de service providers die profiteren van de onduidelijke juridische status rond hun aansprakelijkheid voor diensten en door maatregelen te nemen die een eerste stap kunnen zijn om te komen tot een meer billijke inkomstenverdeling. Zonder de creatieve sector immers geen creatief aanbod om te verspreiden.
De ALAI geeft daarbij in overweging de richtlijntekst sterker en meer effectief te maken door een deel van de overwegingen van de Commissie om tot deze voorstellen te komen op te nemen in de betreffende richtlijnbepaling.

10-03-2017