Uitvoering onderwijsproject

In opdracht van de Federatie Auteursrechtbelangen is in de afgelopen jaren een grote collectie lessen ontwikkeld over auteursrecht voor leerlingen in de groepen 7 en 8 van de basisschool onder de noemer “wijs met media omgaan”.
De lessen zijn beschikbaar op twee platforms: KlasseTV van Teachers in Media en op het leerplatform voor het basisonderwijs met digibordsoftware en lesstof Gynzy. De meeste lessen zijn ook geschikt gemaakt voor onderwijs op afstand en zelfstandig werken.
Via een social media campagne van Striped Elephant wordt gedurende het schooljaar gekoppeld aan de actualiteit de aandacht van de docenten op de lessen gevestigd, onder mee via het eigen kanaal “tips voor juf en meester” op Instagram en Facebook.
Een nieuw onderdeel van het onderwijsproject zijn op auteursrecht gerichte onderdelen van de game HackShield. Met subsidie van OCW zijn twee mini-games (“CopyKoppie quests”) ontwikkeld.
Voor de Week van de Mediawijsheid leveren wij jaarlijks als partner van Mediawijsheid.net voor de succesvolle landelijke klassenwedstijd Mediamasters drie mediaquiz vragen aan en stellen wij samen met de redactie van Nieuwsbegrip een les begrijpend lezen over een auteursrechtthema op twee leesniveaus beschikbaar, die het gehele schooljaar gebruikt wordt.
Alles is ook terug te vinden op de kinderversie van de informatieve website auteursrecht.nl van de Federatie Auteursrechtbelangen: auteursrechtvoorjou.nl