Reglement Geschillencommissie auteursrechten zakelijk

Als gevolg van de Richtlijn collectief beheer inzake de voorwaarden voor multiterritoriaal licentiëren van online muziekaanbieders moeten nog twee geschillencommissies worden aangewezen: de Geschillencommissie auteursrechten zakelijk voor geschillen tussen Buma en de muziekaanbieders en de Geschillencommissie van Buma voor geschillen tussen Buma en rechthebbenden of hun CBO’s. De hiervoor benodigde aanpassing van het reglement van de Geschillencommissie Auteursrechten zakelijk is aangegrepen voor een evaluatie van het reglement, waarover gesprekken gaande zijn met de Commissie auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het streven is voor het eind van het jaar een aangepast reglement gereed te hebben, waardoor de voor de aanwijzing benodigde AMvB kan worden ingevoerd.